Planinski zajec

Lepus timidus

Planinski zajec

Telesne značilnosti: nekoliko manjši kot poljski zajec; dolžina trupa in glave 50-65 cm; rep dolg 4-8 cm; telesna masa 2-2,5 kg; zadnje noge zelo dolge, daljše kot pri poljskem zajcu; poletni kožuh rjav do sivorjav z belim trebuhom in repom, zimski kožuh snežno bel (menjava dlake vezana na temperaturo – visoko na severu so živali celo leto bele, v milih klimatih pa so tudi pozimi rjave); konice uhljev vedno črne; uhlji krajši kot pri poljskem zajcu; šape široke in močno poraščene z dlako (pozimi bolj kot poleti), na njih so močni kremplji.

Življenjska doba: 10-12 let.

Življenjski prostor: gozdnata območja, barja, tundra, pogorja nad 1300 m n. v.

Razširjenost: Islandija, Irska, Škotska, Skandinavija, vzhodna Poljska, celotna severna Azija, območje Alp; v Sloveniji Julijske Alpe, Savinjske Alpe, Karavanke, Pohorje in Kozjak.

Način življenja: planinski zajec je dejaven pretežno v mraku in ponoči; živi samotarsko ali v manjših skupinah; zadržuje se v kotanjah med skalami, koreninami ali pritlikavimi zelišči, tudi v luknjah v snegu, ki jih izkoplje sam; človeka se ogiba.

Prehrana: izrazit rastlinojedec; zelišča in trave, popki, listje, jagodičevje, lubje, mahovi, lišaji; pozimi ob pomanjkanju tudi iglice.

Razmnoževanje: superfertacija – samica se goni, še preden povrže prejšnje leglo, tako nekaj dni nosi različno stare zarodke; parjenje poteka od aprila do avgusta; brejost traja 45-53 dni; od maja do avgusta praviloma povrže 2-3 krat po 2-5 mladičev, ki spregledajo takoj po skotitvi, imajo že kožušček in lahko tečejo; po 21 dneh so samostojni, po enem letu pa spolno zreli.

Oglašanje: med vznemirjenjem in v stiski kričeče, drugače dokaj tiho.

Lovna doba: lov je prepovedan – planinski zajec je zavarovana vrsta!


Že veš?

  • Povečana površina stopal planinskemu zajcu preprečuje pogrezanje v sneg. Ljudje širokih stopal nimamo, zato si v obilici snega nadenemo krplje!
  • Območje planinskega zajca se delno prekriva z območjem poljskega zajca. Lahko pride celo do križanja med vrstama, vendar so potomci neplodni.