Viri in literatura

Besedila na spletni strani so nastala s pomočjo različnih virov in literature:

 • Božič, I. 1983. Ptiči Slovenije. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije.
 • Dierschke, V. 2007. Welcher Vogel ist das? Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG.
 • Garms, H., Borm, O. 1977. Fauna Europas. Braunschweig: Duckerei un Kartographische Anstalt GmbH & Co.
 • Hecker, F. 2006. Welche Tierspur ist das? Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG.
 • Hoffman, H. 1988. Sesalci. München: Gräfe und Unzer GmbH.
 • Krofel, M., Potočnik, H. 2016. Stopinje in sledovi živali. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije.
 • Kryštufek, B., Brancelj, A., Krže, B., Čop, J. 1988. Zveri II. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije.
 • Leskovic, B., Pičulin, I. 2012. Divjad in lovstvo. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije.
 • Mikulteič, V. 1984. Gozdne kure. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije.
 • Nicolai, J. 1979. Ujede in sove. München: Gräfe und Unzer GmbH.
 • Trilar, T., Vrezec, A. 2004. Gozdne ptice Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Internetni viri: