Poljski zajec

Lepus europaeus

Poljski zajec

Telesne značilnosti: dolžina trupa in glave 40-70 cm; rep dolg 7-11 cm; telesna masa 2-7 kg; telo podolgovate oblike; zelo dolgi uhlji (9-11 cm), s črnimi konicami; kožuh zgoraj rumenkastorjav s sivim prelivom, spodaj bel; dolge zadnje noge, skoraj dvakrat daljše od sprednjih.

Življenjska doba: 10-12 let.

Življenjski prostor: prvotno stepe, danes praktično povsod, gozdne in poljske površine, tudi močvirja, v gorah do 3000 m n.v.; idealen habitat poljskega zajca so nižinski predeli z malo padavin ter povprečno leto temperaturo nad 9°C.

Razširjenost: cela Evropa, razen Islandije, severne Skandinavije, Pirenejskega polotoka, Sardinije; jugozahodna, srednja in vzhodna Azija, severna Afrika; v Sloveniji živi praktično povsod, od morja do zgornje gozdne meje.

Način življenja: poljski zajec je aktiven pretežno v mraku in ponoči; teče skokoma, zasledovalcem uide s cikcakastim begom; samotar; izredno dobro razvita sluh in vid – oči pomaknjene zelo visoko na obe strani, kar mu omogoča skoraj 360° široko vidno polje; zadržuje se v ložu, ki si ga izgrebe v zavetju grmovja ali steblik, tukaj samica tudi povrže; ko opazi nevarnost, ne zbeži tako, ampak se najprej potuhne, saj ga je zaradi varovalnih barv izredno težko opaziti, šele ko se nevarnost preveč približa, eksplozivno odskoči in zbeži, teče lahko celo s hitrostjo do 80 km/h in pri tem dela prek 3 m dolge skoke; samci v paritvenem obdobju prirejajo prave boksarske dvoboje – vzravnani na zadnjih nogah se obdelujejo s kremplji in brcami, najmočnejši se nato pari s samico, še pred tem pa se samec in samica divje ravsata in podita naokoli.

Prehrana: izrazit rastlinojed; trave, zelišča, poganjki, jagodičevje, gobe, povrtnine, sadje, lubje; poljski zajec je tudi koprofag – uživa lastne mehke iztrebke, ki vsebujejo pri prebavi neizkoriščena hranila.

Razmnoževanje: superfertacija – samica se goni, še preden povrže prejšnje leglo, tako nekaj dni nosi različno stare zarodke; parjenje poteka pri nas od januarja do septembra, južneje od nas pa celo leto; brejost traja 42-44 dni; od marca do oktobra povrže 3-4 krat, po 1-5 mladičev, ki takoj spregledajo in v nevarnosti lahko zapustijo gnezdo (velike izgube); sesajo 20-30 dni, vendar približno po 10 dneh že uživajo rastlinsko hrano, po 21 dneh so samostojni, po enem letu pa spolno zreli.

Oglašanje: med vznemirjenjem in v stiski kričeče, drugače dokaj tiho.

Lovna doba: od 1. oktobra do 15. decembra.


Že veš?

  • Domneva, da zajec spi z zaprtimi očmi ne drži. Je pa res, da je ob počitku vedno obrnjen proti vetru, tako da pravočasno zavoha bližajočo se nevarnost.