Kuna zlatica

Martes martes

Kuna zlatica na veji

Telesne značilnosti: dolžina trupa 40-55 cm (po velikosti je podobna domači mački); rep košat, dolg 20-28 cm; telesna masa 900-2000 g; kožuh enotno kostanjeve do temnorjave barve; pod vratom in na prsih velika, ostro ločena rumenkasta lisa; uhlji veliki, okrogli, rob in notranjost belorumena; smrček temnorjave ali črne barve (kuna belica ima smrček svetle mesnate barve); pozimi blazinice močno poraščene z dlačicami; kremplje lahko delno vpotegne v krempeljne kožne gube.

Življenjska doba: 10-12 let.

Življenjski prostor: prostrani, sklenjeni gozdovi; v gorah do drevesne meje.

Razširjenost: cela Evropa, razen Islandije, severne Skandinavije, južne Španije, severne Francije, južnega Balkana in Korzike; lokalno v Angliji, južni Finski in v severnem delu Pirenejskega polotoka. V Sloveniji prisotna povsod, razen na Primorskem.

Način življenja: kuna zlatica je aktivna predvsem ponoči, sicer tudi podnevi; živi samotarsko; izvrstno pleza in skače po drevesnih vejah; poseljuje dupla visoko nad tlemi, včasih tudi opuščena veveričja in ptičja gnezda; v nasprotju s kuno belico se izogiba človeških naselbin; svoje območje zaznamuje z izločki analnih žlez.

Prehrana: glodavci, ptiči, žuželke, gozdni sadeži, gobe; na dan potrebuje okoli 150 g mesa.

Razmnoževanje: parjenje poteka julija in avgusta; brejost traja okoli 9 mesecev, zaradi odložene implantacije; povrže aprila ali marca, 3-5 mladičev, ki sesajo 7-8 tednov, po 3 mesecih so samostojni, po 2 letih pa spolno zreli.

Oglašanje: cvrčeče, razdražena pihajoče, renčeče; v času parjenja se oglaša podobno kot mačka.

Lovna doba: od 1. novembra do 28. februarja.


Že veš?

  • Podobno kot kuna belica (Martes foina), tudi kuna zlatica občasno obišče kurnike na kmetijah, vendar le ob pomanjkanju hrane v njenem habitatu. V kurniku lahko povzroči pravo krvavo morijo, saj pokonča veliko več perutnine kakor jo zmore pojesti.