Kuna belica

Martes foina

Kuna belica pozimi

Telesne značilnosti: dolžina trupa 40-55 cm; rep dolg 20-30 cm; telesna masa 1200-2500 g; podobna kuni zlatici (Martes martes); kožuh rjav, na repu in nogah temnejši; uhlji belo obrobljeni; lisa na prsih bela, navzdol viličasto deljena (pri kuni zlatici je lisa okroglasta in rumenkasta); smrček je svetle mesnate barve (pri kuni zlatici temnorjav ali črn); blazinice niso poraščene z dlakami, kot so pozimi pri kuni zlatici.

Življenjska doba: 10-12 let.

Življenjski prostor: skalovita območja brez drevja, redki gozdovi, gozdni robovi; človeške naselbine, parki (pravimo ji tudi hišna kuna, saj se je prilagodila življenju v bližini človeka).

Razširjenost: južna in srednja Evropa, Azija, nato od Himalaje do Kitajske. V Sloveniji razširjena praktično povsod.

Način življenja: kuna belica je aktivna predvsem ponoči; slabša plezalka od kune zlatice – plen lovi na tleh; biva v razpokah, votlinah, poslopjih, skednjih, opuščenih rovih drugih živalih in drugih podobnih skrivališčih; poleti se seli na dolge razdalje; samotarska.

Prehrana: miši, podgane, voluharice, kuščarji, žuželke; perutnina (v kurniku lahko povzroči ogromno škode); večji delež rastlinske hrane, kot pri kuni zlatici.

Razmnoževanje: parjenje poteka julija in avgusta; brejost traja 8-9 mesecev; odložena implantacija – razvoj zarodkov se že zelo zgodaj ustavi, nato pa se po določenem obdobju mirovanja ugnezdi v steno maternice in z razvojem nadaljuje, če so razmere v okolju primerne; če je samica oplojena v spomladanskem času, brejost traja le 2 meseca; povrže aprila ali maja, 3-5 mladičev (oči zaprte 34-38 dni), ki sesajo 7-8 tednov, po 3 mesecih so samostojni, po 2 letih pa spolno zreli.

Oglašanje: cvrčeče; razdražena renčeče, pihajoče; v času parjenja se oglaša podobno kot mačka.

Lovna doba: od 1. novembra do 28. februarja.


Že veš?

  • Kuna belica se posebno rada spravi v parkiran avtomobil, da se greje ob še toplem motorju, medtem pa iz radovednosti grizlja gumijaste objemke, vžigalne kable in cevi hladilnih tekočin.