Jazbec

Meles meles

Jazbec

Telesne značilnosti: plečna višina 30-35 cm; dolžina telesa 60-90 cm; rep dolg 12-24 cm; telesna masa 6,5-20 kg (jeseni lahko tudi do 42 kg – posledica zimske zaloge hrane v podkožju in med črevesjem); čokato, mišičasto telo, kratke noge; kremplji na sprednjih nogah izrazito dolgi; kožuh zelo kontrasten, na nogah črn, na hrbtu srebrnosiv in na glavi s črno-belim progastim vzorcem; dolg gobec; kratki, okroglasti uhlji.

Življenjska doba: 15 let.

Življenjski prostor: listnati in mešani gozdovi, razgibana pokrajina, parki, vrtovi, stepe.

Razširjenost: cela Evropa, razen severne Skandinavije, Islandije, Korzike, Sardinije, Sicilije in Cipra; srednja in južna Azija.

Način življenja: jazbec je aktiven ponoči in v mraku; v tla koplje obsežne rove in brloge, v njih je tudi po več družin; običajno samotar; včasih v klanih od 2 do 12 živali; zadržuje se na stalnih mestih; rad se sonči pred rovom; dobra razvita sluh in voh, vidi bolj slabo; kratko zimsko spanje; aktiven tudi pozimi; par je skupaj do smrti.

Prehrana: vsejed; deževniki, ličinke žuželk, miši, žabe, žito, želod, jagode, gobe, koreninice, mrhovina.

Razmnoževanje: parjenje poteka od marca do avgusta; jazbica se lahko pari v katerem koli času leta; odložena implantacija – razvoj zarodkov se že zelo zgodaj ustavi, nato pa se po določenem obdobju mirovanja ugnezdi v steno maternice in z razvojem nadaljuje, če so razmere v okolju primerne; brejost traja 7-8 mesecev; povrže 2-6 mladičev, ki sesajo 8 tednov, po 6 mesecih so samostojni, po 2 letih pa spolno zreli.

Oglašanje: puhajoče, pihajoče, cvileče, renčeče, tudi kričeče.

Lovna doba: od 1. avgusta do 31. decembra.


Že veš?

  • Jazbec s svojim kopanjem za hrano lahko povzroči precejšnjo škodo, vendar jo deloma nadomesti z redčenjem miši in voluharic.
  • Včasih ima jazbec v svoji jazbini sostanovalko – lisico, ki je znana po svoji nesnagi v rovih in zunaj njih. To je tudi eden od načinov ločevanja jazbine in lisičine.