Prepelica

Coturnix coturnix

Prepelica

Telesne značilnosti: najmanjša poljska kura; samec in samica sta si podobna (spolni dimorfizem ni izrazit); velikost 17-19 cm; telesna masa 120-150 g; razpon peruti 32-35 cm; samec je izrazitih barv – grlo ima črno, pod njim ima prečno belo in črno črto, prsi so rahlo rdečkaste, na trebuhu nima črne lise oz. podkve; samica je manj izrazitih barv – je grahasto rjava, po spodnji strani peščena, na grlu ima dve slabo vidni rjavi črti; kljun in noge so rjavkaste, nad rjavimi očmi poteka svetlejša proga.

Življenjska doba: 2-4 leta.

Življenjski prostor: travniške ravnine, žitna polja, neobdelane površine z ne preveč suhimi tlemi.

Razširjenost: cela Evropa, razen Islandije, Skandinavije (posamično na jugu), Irske (izjemoma lokalno) in severne Rusije; v Sloveniji je razširjena v nižinskih delih države s primernimi kmetijskimi površinami; v zadnjih letih beležimo porast številčnosti.

Način življenja: prepelica je aktivna podnevi; je edina evropska divja kura, ki se seli; prezimuje v severni, vzhodni in zahodni Afriki; selitev poteka proti koncu avgusta/septembra, vrača pa se sredi aprila/maja; zadržuje se na tleh v gostem podrastju, da je iz zraka neopazna; je poligamna vrsta, saj ima samec več samic, ki nato same skrbijo za legla; parjenje poteka aprila in maja, ko se samčki vrnejo s prezimovališč nekoliko prej in že zasedejo svoja območja, ki jih vokalno označujejo ter nanje vabijo samičke.

Prehrana: vsejeda ptica; delež živalske hrane je večji kot pri jerebici; semena, brstje, popki, žuželke; mladiči (kebčki) se v prvih dneh življenja prehranjujejo izključno z živalsko hrano, saj omogoča rast in razvoj; za normalno prebavo uživa tudi kremenčeve kamenčke oz. gastrolite.

Razmnoževanje: gnezdenje poteka aprila in maja; 1-2 zaroda na leto; maja ali junija samica na tleh v travi ali žitu znese 9-13 rumeno rjavih jajc s temnimi pikami in lisami; samica vali sama, 17-21 dni; mladiči se razvijejo razmeroma hitro, saj poletijo že po 19 dneh.

Oglašanje: samec se oglaša “žev-mev pet-pedi pet-pedi pet-pedi…” in “bik-bibik“; samica se oglaša “guip-guip“.

Lovna doba: lov je v Sloveniji prepovedan – prepelica je zavarovana vrsta!


Že veš?

  • Prepelice se vedno selijo ponoči, orientirajo pa se po ozvezdju.