Šakal

Canis aureus

Zlati šakal

Telesne značilnosti: velikost med volkom in lisico; plečna višina 40-50 cm; dolžina telesa 70-85 cm; rep košat, na koncu top, dolg 22-27 cm; telesna masa 10-15 kg; kožuh sivorumen, do izraza pridejo črne konice dlak, zlasti na hrbtu, trebuh je umazano bel, konica repa črna; visoke noge; blazinici srednjih prstov v zadnjem delu praviloma združeni.

Življenjska doba: 12-14 let.

Življenjski prostor: prvotno stepe, močvirja, danes tudi na visokih nadmorskih višinah (do 2000 m n. v.); pogosto v bližini človeških naselij.

Razširjenost: srednja in južna Evropa; Azija, severna in vzhodna Afrika; v Sloveniji se je v zadnjih letih razširil skoraj po celotni državi; leta 2008 so biologi potrdili prisotnost dveh stalnih teritorialnih družin šakalov na Ljubljanskem barju.

Način življenja: šakal je aktiven pretežno v mraku in ob zori; živi v dosmrtnem paru oz. družinskih tropih (samec, samica, potomci), tvorijo tudi teritorialne skupine; par ima usklajeno vedenje, skupaj se hrani in počiva; zaradi dolgih nog učinkovit in vzdržljiv tekač, dober plavalec; lovi pretežno sam, v skupinskih lovih so zelo uspešni, saj izjemno dobro sodelujejo: eden splaši plen in ga usmeri k drugim, čakajočim; biva v luknjah, ki jih izkoplje sam, v skalnih razpokah ali preurejenih jazbinah.

Prehrana: prehranski oportunist – vsejed (manjše živali vseh vrst, domače živali, mrhovina, sadeži, poljski pridelki.

Razmnoževanje: parjenje poteka februarja in marca; brejost traja 60-63 dni; povrže aprila ali maja, po 3-8 mladičev, ki sesajo 2 meseca, po 3-4 mesecih so samostojni, po 1 letu pa spolno zreli; samec vzorno sodeluje pri vzreji mladičev in donaša plen.

Oglašanje: kratko lajanje in renčanje; zateglo, predirno tuljenje.

Lovna doba: od 1. julija do 15. marca.


Že veš?

  • Šakal se pogosto loti tudi človekovih zalog hrane in odpadkov, hkrati pa je prenašalec nalezljivih bolezni, npr. stekline, zato ga vsepovsod vneto preganjajo.