Vidra

Lutra lutra

Vidra na skali

Telesne značilnosti: dolžina telesa 45-90 cm; rep ob korenu zelo debel, dolg 30-50 cm; telesna masa 5-10 kg; samec večji in težji od samice; kožuh bleščeče rjav, na grlu rumenkastorjav do belkast; kožuh zelo gost in razvit tako, da koža v vodi ostane vedno suha; glava ploska; uhlji majhni, med potapljanjem zaprti; močni brki; noge kratke; med prsti plavalna mrena.

Življenjska doba: 15-18 let.

Življenjski prostor: vsakovrstne sladke vode z gosto poraslimi in težko dostopnimi obrežji; zelo je občutljiva na onesnaževanje vode in fragmentacijo (razdrobljenost) njenega habitata.

Razširjenost: cela Evropa, razen Islandije in nekaterih sredozemskih otokov; velik del Azije, severozahodni deli Afrike; v Sloveniji je njen habitat zelo nepovezan, ohranila se je le v neosnaženih pritokih velikih slovenskih rek, predvsem v severovzhodnem delu države.

Način življenja: aktivna pretežno v mraku in ponoči; samotar; izvrstno plava in se potaplja; ima stalno bivalno in lovsko ozemlje; njeno bivališče se imenuje vidrina – rov, ki ga izkoplje v brežini in ima glavni vhod pod vodno gladino; v osrednji votlini vidrine je več zračnikov, ki vodijo na kopno; zelo rada se sonči.

Prehrana: predvsem ribe, deloma manjši glodavci, vodni ptiči, žabe, raki.

Razmnoževanje: parjenje poteka od februarja do marca, lahko tudi do julija; brejost traja 61-63 dni, zaradi obdobja podaljšane brejosti (embriotenija) lahko tudi 9-12 mesecev; povrže 2-4 mladičev, ki sesajo 7-8 tednov, po 6-9 mesecih so samostojni, po 2-3 letih pa spolno zreli.

Oglašanje: mehko, jasno žvižganje, pihanje, cviljenje, renčanje.

Lovna doba: lov je v Sloveniji prepovedan – vidra je zavarovana vrsta!


Že veš?

  • Vidro je zelo lahko udomačiti. Ponekod v Evropi so jo nekoč uporabljali za pomoč pri ribolovu, danes to počno le še na kitajskem. Kot lovski pes tui vidra ujeto ribo ali vodno ptico prinese gospodarju.
  • Vidra je ena izmed najbolj ogroženih živalskih vrst v Evropi. Njen glavni sovražnik je onesnaževanje vodnih habitatov. V vodi raztopljene kemikalije ji namreč raztapljajo maščobno zaščito krzna zaradi česar se vidra premoči in najpogosteje pogine zaradi podhladitve.