Volk

Canis lupus

Volk v snegu

Telesne značilnosti: plečna višina 65 cm; dolžina telesa 1-1,5 cm; rep košat s črno konico, dolg 30-50 cm; telesna masa 30-50 kg (pri nas, sicer tudi do 75 kg); po velikosti in zgradbi podoben krepkemu nemškemu ovčarju; barva kožuha raznolika, najpogosteje rumenkasto siva, po trebuhu in nogah je svetlejša, na hrbtu temnejša; kožuh lahko tudi črn ali celo bel; na podlakti 10 cm dolga in 2 cm široka črna proga (pes je nima); uhlji veliki, trikotni.

Življenjska doba: 12-14 let.

Življenjski prostor: prvotno je zaradi izjemne prilagodljivosti živel dobesedno povsod, od severnih tunder prek gozdnatih in gorskih predelov vse do sušnatih step in prerij. Zdaj se zadržuje v težko dostopnih gorskih gozdnih masivih, odmaknjenih od človeških naselij.

Razširjenost: nekoč cela severna polobla, danes Kanada, Aljaska, Mehika, nekateri deli Azije, vzhodna in južna Evropa, Skandinavija; v Sloveniji prisotni predvsem na območju kraškega sveta, postopoma pa se širijo tudi na severu države.

Način življenja: volk je aktiven pretežno ob mraku in ponoči; živi v krdelu (pri nas najpogosteje 4-6 živali), kjer vlada med živalmi stroga hierarhičnost; krdelo je sestavljeno iz alfa volka, alfa samice, nekaj lanskih mladičev in letošnjih mladičev ter živi na teritoriju, katerega velikost je odvisna od količine plena, potrebnega za preživetje – 100-1000 km2; skupinsko vedenje je zelo razvito, živali se sporazumevajo z različnimi glasovi (renčanje, zavijajoče tuljenje) ter z obrazno mimiko in telesno držo; krdelo lovi skupaj – nekaj živali požene plen, druge pa čakajo v zasedi; volkovi ne lovijo plena iz zasede, kot to počno mačke, temveč plen pogosto zasledujejo več ur in izčrpajo plen; samec in samica pogosto ostaneta skupaj vse življenje; krdelo izobči (pre)stare živali, ki so nato do smrti samotarji; človeku se umika.

Prehrana: tiste živali, ki jih krdelo lahko obvlada; predvsem kopitarji, tudi manjše živali; mrhovina; pogosto tudi drobnica.

Razmnoževanje: parjenje poteka januarja in februarja; brejost traja 9-10 tednov; volkulja povrže 4-6 mladičev (prostor za brlog izbere na mirnem kraju z veliko hrane in vode); mladiči se skotijo slepi, gluhi in s sivorjavo dlako; sesajo 2 meseca, po 6 mesecih so samostojni, po 2 letih pa spolno zreli.

Oglašanje: renčeče, tuleče; pozimi zateglo tuljenje, zavijanje.

Lovna doba: po veljavnem Pravilniku o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave.


Že veš?

  • Volk nima naravnih sovražnikov, saj je vrhunski plenilec. Z risom sta si tekmeca pri delu plena – volk rad risu odvzame ulovljeni plen.