Pižmovka

Ondatra zibethicus

Pižmovka

Telesne značilnosti: dolžina trupa in glave 25-40 cm; rep skoraj gol, od strani sploščen, dolg 20-25 cm; telesna masa 600-1500 g; kožuh svetleč, zgoraj temno do rdečkastorjav, spodaj svetlejši; uhlji okrogli, komaj opazni, povsem skriti v dlaki; med prsti na zadnjih nogah manjše plavalne mrenice.

Življenjska doba: 3-5 let.

Življenjski prostor: gosto poraščena obrežja mirnih in stoječih nižinskih voda.

Razširjenost: prvotna domovina Severna Amerika, od leta 1905 v Evropi; srednja in severovzhodna Evropa; v Sloveniji razširjena v obrežjih Save, Drave, Morave in Vardarja.

Način življenja: pižmovka je aktivna pretežno ponoči in v mraku; izvrstno plava in se potaplja, pod vodo zdrži tudi do 12 minut; gradi stožčasta gnezda iz dračja (visoka tudi prek 1 m) ali pa v bregove koplje podzemna bivališča – na ta način povzročajo občutno škodo na vodnih objektih; ne pozna zimskega spanja, aktivna je tudi pozimi, zato imajo rastlinsko gradivo bivališč tudi za zimsko zalogo hrane; živi v kolonijah.

Prehrana: vodne in obrežne rastline; školjke, raki; priložnostno tudi ribe.

Razmnoževanje: parjenje poteka od aprila do septembra; brejost traja 30-47 dni; od maja do oktobra povrže 1-3 krat po 2-14 mladičev, ki so slepi 11 dni, sesajo 18 dni, po 28 dneh so samostojni, po 3-5 mesecih pa spolno zreli.

Oglašanje: žvižgajoče.

Lovna doba: od 1. januarja do 31. decembra (invazivna tujerodna vrsta, zato je lov nanjo dovoljen celo leto).


Že veš?

  • Pižmovka je največja vrsta iz skupine voluharic.
  • Ime je dobila po pižmu ali mošusu, močno dišečem žleznem izločku, s katerim samci med paritvijo označujejo meje svojega ozemlja.