Nutrija

Myocastor coypus

Nutrija ob reki

Telesne značilnosti: dolžina trupa in glave 40-65 cm; čokato telo, velikosti zajca; rep v prečnem prerezu okrogel, luskast, skoraj brez dlak, dolg 30-40 cm; telesna masa 7-10 kg; kožuh temno do sivorjav; konec smrčka bel; usta priprta tako, da se od spredaj vidijo veliki oranžni glodači; med prsti na zadnjih nogah plavalna kožica.

Življenjska doba: 8-10 let.

Življenjski prostor: gosto obrasli rečni bregovi, včasih tudi ob stoječih vodah.

Razširjenost: prvotna domovina južna Amerika; srednja in zahodna Evropa (živali so ušle v naravo iz farm za pridobivanje krzna); v Sloveniji razširjena ob Savi, Ljubljanici, Muri in Rižani.

Način življenja: nutrija je aktivna pretežno v mraku, sicer tudi podnevi; večinoma živi v parih, ki se občasno združujejo v manjše kolonije; precej prepirljiva, pogosto se spopada s sosedi; plašna, ob nevarnosti zbeži v vodo in ostane potopljena več minut; izvrstno plava in se potaplja; na kopnem je nerodna; v obrežje koplje rove z nadvodnimi vhodi.

Prehrana: vodne in obrežne rastline.

Razmnoževanje: parjenje poteka vse leto; brejost traja 110-150 dni; 2-3 krat v letu povrže 5-6 mladičev, ki lahko takoj plavajo; po 3 mesecih so samostojni, po 5-6 mesecih pa spolno zreli.

Oglašanje: mukajoče, cvileče.

Lovna doba: od 1. januarja do 31. decembra (invazivna tujerodna vrsta, zato je lov nanjo dovoljen celo leto).


Že veš?

  • Kljub podobnosti z bobrom, nutrija z njim ni v bližnjem sorodstvu. Še najbolj je sorodna budri – morskemu prašičku, s katerim si tudi deli skupno domovino.
  • V mrzlih zimah mnogim nutrijam odpade rep, vendar jim to ne predstavlja posebne škode. Usodna za njih pa je predolga zmrzal.