Muflon

Ovis ammon musimon

Muflon v gozdu

Telesne značilnosti: plečna višina 65-90 cm; dolžina trupa in glave 110-130 cm; telesna masa 30-60 kg (znotraj iste populacije so lahko velike razlike v telesni masi); samec (oven) ima polžasto zavito rogovje (“polži”), samica (ovca) ima majhno, enostavno nazaj upognjeno rogovje ali je celo brez; kratkodlak in gladek kožuh; bela lisa nad smrčkom se s starostjo veča in širi proti očem in okoli njih; oven rdečkastorjav z belo sedelno liso, pozimi ima na spodnji strani vratu temno grivo; samica (ovca) prsteno siva, pozimi temnejša; mladiči so volnato dlakavi.

Življenjska doba: 15-20 let.; starost določamo z dolžino rogov, gostoto lepotnih grb in s primerjanjem konice roga z vratno linijo.

Življenjski prostor: suhe, kamnite, hribovite pokrajine; zanesen v listopadne in mešane gozdove ter velike parke.

Razširjenost: pradomovina Mala Azija, Sardinija in Korzika, nato naseljen v številne dežele srednje in južne Evrope ter v Severno Ameriko (Teksas). V Sloveniji je prisoten večinoma v gozdnem prostoru sredogorja (območje Kamniške Bistrice, Trente, Bohinja, Kriške gore, Šmarne gore, Mosta na soči, Škofje Loke, Trnovskega gozda, …).

Način življenja: muflon je aktiven podnevi in ob mraku (v vznemirljivem okolju tudi ponoči); živi v tropih, načeloma poznamo trope ovac z jagnjeti in 1-3 leta starimi ovni ter trope srednje starih ovnov, ki se v času parjenja (prska) približajo ovcam; stari ovni so večinoma samotarji, razen v obdobju prska; med približno enako močnimi ovni potekajo boji za samico, hkrati pa je to socialno rangiranje. V medsebojnih spopadih si ovna vzameta zalet in v diru močno treščita z rogovi, trk je moč slišati daleč naokoli; po končanem rangiranju ovco odpelje najmočnejši oven stran od tropa, kjer jo oplodi; ovca pred poleganjem zapusti trop in se vanj vrne z mladičem.

Prehrana: trave, zelišča, drevesni plodovi, listje, lubje, popki in poganjki drevesnih in grmovnih vrst, sadje.

Razmnoževanje: parjenje poteka od sredine oktobra do decembra (lahko tudi do januarja); brejost traja 21-23 tednov; povrže aprila ali maja, 1 (redkeje 2) mladiča, ki sesa 4-5 mesece in že po nekaj urah začne slediti samici, po 6 mesecih je samostojen, po letu in pol pa spolno zrel.

Oglašanje: podobno domači ovci – “bee”; mladiči meketajo.

Lovna doba: oven, lanščaki obeh spolov in jagnjeta obeh spolov – od 1. avgusta do 28. februarja; ovca – od 1. avgusta do 31. decembra.


Že veš?

  • Muflon je najmanjša vrsta divjih ovac, hkrati pa je izvorna vrsta domače ovce.
  • Ko so v Evropi naseljevali muflona za lovno divjad, so jih pogosto križali z domačimi ovcami, da bi vzgojili težjo divjad z večjimi trofejnimi rogovi. Zaradi velike sorodnosti z domačo ovco, so križanci nadaljnje plodni.
  • Muflonu lahko rog zraste v nepravilno smer in se počasi zarije v vrat.