Damjak

Dama dama

Damjak

Telesne značilnosti: plečna višina okoli 90 cm; telesna masa je odvisna predvsem od okolja, razpon telesnih mas samca (jelena) in samice (košute) je 35-120 kg – oba spola imata približno polovično telesno maso navadnega jelena; dlaka je poleti rdečerjava z belim lisastim vzorcem, pozimi pa sivorjava z nejasnimi lisami, zadek in rep sta bela in črna; opazno daljši rep (15-20 cm); značilna velika spremenljivost v barvi, lahko je popolnoma črn ali bel ter vseh prehodnih barv med obema barvnima skrajnostma; jelen ima razvejano lopatasto rogovje, ki ga odvrže aprila ali maja, novo rogovje pa guli julija ali avgusta; košuta rogovja nima.

Življenjska doba: 12-16 let.

Življenjski prostor: listopadni in mešani nižinski gozdovi, subalpinska okolja, savane in prostrani parki.

Razširjenost: izvira iz južne Evrope, Male Azije in severne Palestine; danes razširjen po vsej Evropi, razen Islandije, skandinavskih držav, Grčije in večine sredozemskih otokov. V Sloveniji je damjak prisoten v Prekmurju, na Pohorju, v Posavju, Šaleški dolini, Zasavju in na Krasu.

Način življenja: damjak je aktiven pretežno v mraku; košute so z mladiči v večjih tropih; jeleni so v manjših skupinah; jeseni med jeleni potekajo hudi boji za osvojitev košute.

Prehrana: trave, zelišča, drevesni plodovi, pozimi tudi lubje.

Razmnoževanje: parjenje poteka septembra in oktobra; brejost traja 7 mesecev in pol; povrže enega (redko dva) mladiča, ki je 2-3 tedne skrit v grmovju in se šele nato pridruži tropu, sesa 6-9 mesecev, po enem letu je samostojen.

Oglašanje: med parjenjem spominja oglašanje jelenov, na riganje ali kašljanje; košute lajajoč “haii“.

Lovna doba: jelen – od 16. avgusta do 31. decembra; košuta – od 1. septembra do 31. decembra; teleta obeh spolov – od 1. septembra do 31. januarja; junica, lanščak – od 1. julija do 31. januarja.


Že veš?

  • Damjak izvrstno sliši in voha, vidi pa še mnogo bolje kot navadni jelen. Za razliko od drugih jelenjih vrst dobro vidi tudi mirujoče predmete, zato je lov nanj izjemno težaven.
  • V času parjenja, ko med jeleni potekajo boji za košuto, si nasprotnika lahko moč ocenita že po razvitosti rogovja, zato do nepravičnega boja med neenakima nasprotnika običajno ne pride.