Alpski kozorog

Capra ibex

Alpski kozorog

Telesne značilnosti: plečna višina 80-100 cm; telesna masa samcev (kozlov) znaša okoli 100 kg, samic (koz) pa okoli 50 kg; čokat trup sloni na močnih vendar razmeroma kratkih nogah; za kozle je značilna tudi t.i. brada (dlaka pod spodnjo čeljustjo); tako kozel kot tudi koza imata rogovje (po izgledu različno), ki jima raste celo življenje; rogovi kozlov so lahko dolgi tudi več kot 1 m, tehtajo pa lahko vse do 15 kg in so zaviti; rogovi koz so krajši in ožji, dolgi so približno 35 cm ter le malo upognjeni; alpski kozorog je poleti rdečkaste rjave barve, pozimi pa se prelevi v bolj sivkaste barve.

Življenjska doba: 15-20 let; starost kozoroga se da razbrati po številu temnih prečnih prog.

Življenjski prostor: visokogorje, skalovita in travnata pobočja nad drevesno mejo.

Razširjenost: Alpe (v Sloveniji je konec 17. stoletja izumrl in bil v drugi polovici 19. stoletja umetno naseljen). V Sloveniji danes obstajajo tri kolonije. To so: kamniško bistriška, triglavska in bovška kolonija.

Način življenja: alpski kozorog je aktiven predvsem podnevi; spretno pleza in skače; izven paritvenega obdobja so samci in samice v ločenih tropih do 30 živali; kozorogi se v zimskem paritvenem obdobju bojujejo za koze tako, da se dvigajo na zadnje noge in silovito trkajo z rogovi; stari kozli so samotarji.

Prehrana: poleti trava, zelišča, listje, brsti; pozimi lišaji, mahovi, iglice ruševja.

Razmnoževanje: parjenje poteka januarja; brejost traja 21-23 tednov; povrže 1-2 mladiča, ki sesata 6 mesecev, po 6 mesecih sta samostojna, po letu in pol pa spolno zrela.

Oglašanje: meketanje, predirno piskanje.

Lovna doba: kozel, koza, kozliči obeh spolov, enoletni obeh spolov – od 1. avgusta do 31. decembra.


Že veš?

  • Kozorogovi rogovi, kri, srčni hrustanec in predvsem bezoarji (kepe v želodcu) so že od srednjega veka imeli v ljudski medicini posebno vlogo, saj so veljali za čudodelno sredstvo proti različnim boleznim, pripisovali so jim celo čarobne moči. Zaradi teh kvalitet so alpske kozoroge vedno intenzivno lovili in jih tudi iztrebili.
  • Ob pičli hrani kozorogu rogova skoraj ne rasteta in ostajata gladka.