Sraka

Pica pica

Sraka

Telesne značilnosti: velikost 44-48 cm; telesna masa 210-270 g; razpon peruti 52-60 cm; rep je približno dolg toliko, kot telo; samec in samica sta enako obarvana, sicer ima star samec barve bolj izrazite in daljši rep; od daleč se zdi, kot da je črno-bela, v resnici pa je temna z modrim in zelenim kovinskim sijajem (glava, vrat, hrbet, perutnice, rep) in bela (pleča, trebuh); noge ima razmeroma močne in temno obarvane, prav tako je temno obarvan kljun; oči so temnorjave barve.

Življenjska doba: 10-15 let.

Življenjski prostor: polodprta pokrajina z grmičevjem in drevjem; naselja, sadovnjaki, parki, vrtovi.

Razširjenost: cela Evropa, razen Islandija, severna Rusija, severna Škotska, sredozemski otoki (razen Sicilija in Ciper); v Sloveniji je splošno razširjena, najbolj pogosta sicer v nižjih legah.

Način življenja: sraka je aktivna podnevi; je celoletna vrsta; kljub dolgemu repu je zelo okretna; na tleh poskakuje ali hodi; izjemno družabna ptica; je monogamna vrsta; v gnezditvenem obdobju nedružabna, prepirljiva; pozimi se v manjših jatah zbira na prenočišču; značilno kroglasto gnezdo si zgradi visoko na drevju v rogovilah nedostopnih vej, včasih tudi v grmovju; gnezdo je zgrajeno iz vejevja, zemlje, blata, zgoraj je pokrito s “streho”, vhod je s strani; praviloma vsako leto zgradi novo gnezdo, včasih pa obnovi staro; spomladi jo lahko v še neolistanem drevju opazujemo pri gradnji gnezda.

Prehrana: vsejed; žuželke in drugi nevretenčarji, ptičja jajca in mladiči, sadje, plodovi, mrhovina.

Razmnoževanje: gnezdenje poteka aprila in maja; 1 zarod na leto; samica znese 5-8 zelenkastih jajc s temnorjavimi pegami, vali sama 17-18 dni, samec ji le redko pomaga; mladiči se ne izvalijo vsi naenkrat, saj začne samica valiti že prvo ali drugo jajce; gnezdo zapustijo po 22-24 dneh.

Oglašanje: glasni in rezki klici, “šak-šak“; razburjena se oglaša s hreščečim glasnim dretjem, ki pritegne pozornost drugih živali.

Lovna doba: od 1. avgusta do 28. februarja.


Že veš?

  • Sračje gnezdo je izjemno močno – pri dveh strelih iz šibrenice (šibre št. 8 in 6), ustreljenih z manj kot 25 m, so jajca v gnezdu ostala cela!
  • Sraka je ena najbolj inteligentnih živali na svetu. Njeno razmerje med možgani in telesno maso prekaša le človek, popolnoma enakovredno pa je razmerju pri vodnih sesalcih ter človeku podobnih opicah.