Skobec

Accipiter nisus

Skobec

Telesne značilnosti: približno enake velikosti kot navadna postovka, sicer precej podoben kragulju; samica je precej večja od samca; velikost 28-38 cm; telesna masa samca 110-195 g, samice 185-345 g; razpon peruti pri samcu okrog 60 cm, pri samici okrog 80 cm; samec je zgoraj modrikasto siv, spodaj rdeče rjav in prečno progast; samica je pretežno pepelnato siva, spodaj je prečno progasta, čez oči teče svetla proga; rep je razmeroma dolg in ozek; noge so rumene in razmeroma dolge, kremplji so črni; kljun je temen, oči rjavkasto oranžne.

Življenjska doba: 4-20 let.

Življenjski prostor: iglasti in mešani gozdovi, ki se izmenjujejo z odprto pokrajino, od nižin do visokogorja; bližina človeških naselbin ga ne moti.

Razširjenost: cela Evropa, razen Islandija in skrajni sever Evrope; v Sloveniji je splošno razširjen, vendar maloštevilen.

Način življenja: skobec je aktiven podnevi; je celoletna vrsta ali selivec na kratke razdalje – severnoevropski in vzhodnoevropski skobci prezimujejo v srednji in zahodni Evropi, zlasti v hudih zimah; zaradi kratkih, zaokroženih peruti in dolgega repa je zelo okreten letalec; je specializiran lovec na manjše ptice pevke do velikosti kosa; na plen preži iz grmičevja in drevja, nato pa uporabi taktiko presenečenja ter plenu prestreže pot; samec najraje lovi majhne ptice po vrtovih, parkih in mozaični gozdni pokrajini, samica pa lovi pretežno na odprtem, navadno večji plen kot samec; marca ali aprila se samec pojavi v gnezdilnem območju in si izbere mesto za gnezdo, kasneje pa se mu pridruži še samica; gnezdo navadno tiči na smreki, 3-8 m visoko, narejeno je iz suhljadi, postlano pa z drobnejšim materialom in dlako; samec si v bližini gnezda poišče drevo, na katerem počiva.

Prehrana: majhne ptice pevke, redkeje mali sesalci in žuželke.

Razmnoževanje: gnezdenje poteka od aprila do avgusta; 1 zarod na leto; samica znese 4-6 modrikasto belih jajc s temnimi pegami; samica vali sama 30-37 dni, samec ji pri tem prinaša hrano; valiti začne po prvem do tretjem jajcu, zato se mladiči ne izvalijo naenkrat, vendar drug za drugim; ko se mladiči izvalijo, samec prinaša hrano v bližino gnezda, kjer jo vzame samica in z njo nahrani mladiče (samec namreč nima nagona, da bi razkosal hrano za mladiče); po dveh tednih mladiči že sami razkosavajo hrano, tedaj lovi tudi samica; mladiči ostanejo v gnezdu približno en mesec.

Oglašanje:gigigigigig“; “kirrk-kirrk“.


Že veš?

  • Ko skobec ulovi plen, ga najprej oskubi večjih peres, zato je na skobčevem ozemlju polno kupčkov perja, t. i. skubišč.