Pegasta sova

Tyto alba

Pegasta sova

Telesne značilnosti: vitka sova, sedi zelo vzravnano; velikost 33-35 cm; telesna masa 400-700 g; razpon peruti 85-93 cm; samec in samica sta enako obarvana; perje je pretežno peščeno rjave barve, spodaj svetlejše; po telesu ima tudi drobne črne pike; ima zelo dolge in precej ozke perutnice; obraz je značilne srčaste oblike; kljun je močan, ukrivljen, sivo rjav; oči so temne; rep je kratek; noge so porasle do močnih, črnih krempljev.

Življenjska doba: 2-4 leta; v ujetništvu do 35 let.

Življenjski prostor: odprta kulturna krajina; naselja, skednji, hlevi, stare stavbe, zvoniki, razvaline.

Razširjenost: v Evropi skoraj povsod, razen v severnejših območjih; Azija, Afrika, Amerika, Avstralija; v Sloveniji prisotna lokalno, v nižinah gnezdi 50-100 parov.

Način življenja: pegasta sova je aktivna zlasti ponoči; je celoletna vrsta; lovi samo v popolni temi, ne ob mraku; ko lovijo ponoči, jih kar nekaj povozijo tudi avtomobili; prvotno je gnezdila v skalah, danes pa zlasti na stavbah (hlev, zvonik, skedenj…); navadno gnezdi na mestih, ki mejijo na primerna območja za lov – odprta krajina z živimi mejami in jarki; zasede tudi umetno valilnico, če je pravilno nameščena v temnem prostoru; je monogamna vrsta, občasno pride tudi do bigamije.

Prehrana: skoraj izključno mali sesalci (miši, voluharji, rovke, krti ipd.); v stiski se loti tudi ptičev in netopirjev.

Razmnoževanje: gnezdenje poteka od marca do oktobra; 1-3 zarodi na leto; v letih, ko primanjkuje hrane, mladičev sploh nima, medtem ko ima v izobilju hrane lahko tudi tri zarode; običajno je 1. zarod marca/aprila, 2. zarod pa junija/julija; samica znese 4-12 belih jajc, vali sama 30-34 dni, samec ji pri tem prinaša hrano; mladiči poletijo po dveh mesecih.

Oglašanje: vreščeče, sikajoče, pihajoče “hrüüü“, “hrrraih“.


Že veš?

  • Snežna odeja je lahko za pegasto sovo pogubna, saj ji otežuje iskanje hrane.