Fazan

Phasianus colchicus

Fazan

Telesne značilnosti: izrazit spolni dimorfizem; samec velik 76-90 cm, telesna masa do 2 kg, po telesu zlato rumene barve, po glavi temno kovinsko zelen, na glavi ima dva čopka, okrog oči ima rdečo kožo, na vratu ima lahko bel ovratnik ali pa je brez njega, noge so sivkaste, na njih so ostroge, ki se s starostjo večajo, izredno dolg rep; samica velika 55-66 cm, telesna masa do 1,2 kg, rjavo prsteno grahaste barve; razpon peruti 70-90 cm.

Življenjska doba: v ujetništvu 11-18 let, v divjini pa le do 3 let.

Življenjski prostor: polja in travniki z manjšimi vmesnimi gozdički, izogiba se zaprtih gozdov; rad se zadržuje v bližini vode.

Razširjenost: izvira iz Azije, danes naseljuje večino Evrope, razen severnih območij (Skandinavija, Islandija, severna Rusija); v Sloveniji se je močno razširil po 2. svetovni vojni zaradi intenzivnega izkoriščanja gozdov v nižinskih predelih, ko pa so se ta območja začela ponovno zaraščati, pa je številčnost fazana močno upadla.

Način življenja: fazan je aktiven podnevi; je celoletna vrsta; dobro sliši in vidi; večinoma se zadržuje na tleh, leta le na krajše razdalje; z glasnim ropotom vzleti šele takrat, ko je sovražnik, tudi človek, že razmeroma blizu in ko nima več kritja; živi v mnogoženstvu, saj samec oplodi 5 in več samic ter se za zarod ne zmeni; parjenje oz. rastitev poteka v spomladanskih mesecih; samci tedaj zasedejo teritorije in nanje vabijo samice z “ljubezenskim petjem”, prav tako pa s teritorija odganjajo tekmece – če se ne umaknejo, lahko pride tudi do spopadov, pri katerih tekmeca uporabljata kljun in ostroge na zadnjih delih nog; fazanka gnezdi na tleh v kotanji, ki jo varuje gosto rastlinje.

Prehrana: vsejed; izbira odvisna od razpoložljivosti hrane v letnih časih; v času odraščanja se loti živalske hrane, ki mu omogoča hitro rast in razvoj; za normalno prebavo uživa tudi kremenčeve kamenčke oz. gastrolite; najljubša hrana je koruza; pri nas je fazane pozimi potrebno krmiti, saj so tujerodna (alohtona) vrsta in niso prilagojeni na naše podnebne razmere.

Razmnoževanje: gnezdenje (rastitev) poteka od aprila do junija; 1 zarod na leto; samica v 23-25 dneh izvali 8-12 olivno svetlih jajc; samica vali sama; kebčki se razvijejo razmeroma hitro, frčijo že po 12 dneh, poletijo po 10-12 tednih.

Oglašanje: oglaša se v času svatovanja: “kokok“, hripavo “ger-gek“, ob vzletu “gok gok gok…“; samica kokodaka.

Lovna doba: od 1. septembra do 28. februarja.


Že veš?

  • V Sloveniji imamo od konca 2. sv. v. več uspešnih fazanerij, kjer fazane umetno vzrejajo. Spuščanje umetno vzrejenih fazanov v divjino in ponujanje primernih življenjskih razmer (remize z gosto podrastjo) je recept za doseganje zadovoljive številčnosti te vrste v naravi.