Belorepec

Haliaeetus albicilla

Belorepec

Telesne značilnosti: največji evropski orel; velikost 70-92 cm; telesna masa samca 3,1-5,4 kg, samice 4-6,9 kg; razpon peruti 200-245 cm; samica je večja in težja kot samec; perje je pretežno temno rjave barve, glava je svetlo rjavkasta; oba spola sta enako obarvana; nadlahtnica in podlahtnica perutnic iztegnjeni v eni črti, zato sta videti po vsej dolžini enako široki (med letom je belorepec od spodaj videti kot široka deska, ki jo nese po nebu); med jadranjem so dlanska peresa močno razprta; rep je klinast, pri starejših pticah popolnoma bele barve, pri mlajših pa rjave barve in daljši; kljun je močan, ukrivljen in rumen; oči so rumene; noge s prsti so rumene, kremplji so črni.

Življenjska doba: 20-25 let.

Življenjski prostor: morske obale z drevjem, velike celinske vode bogate z ribami.

Razširjenost: prvotno celotna Evropa, danes ga na širšem območju Evrope ni; zahodna Irska, obale Norveške, Barentsovega in Baltiškega morja, Balkan brez južne Grčije, na vzhodu do Kamčatke in Japonske; Severna Amerika; v Sloveniji izjemno redek, prisoten je predvsem na vzhodu države v nižinskih mokriščih ob rekah Krki, Dravi in Muri; najdemo ga tudi ob Cerkniškem in Kočevskem jezeru.

Način življenja: belorepec je aktiven podnevi; klatež – od septembra do februarja leti do držav srednje Evrope; med letom izteza glavo daleč naprej (kakor večina orlov); je vsestranski lovec, ki lovi predvsem ribe na vodni površini oz. tudi s potapljanjem; občasno plen ukrade drugim, v stiski pa se posluži tudi mrhovine; na prehranjevališča lahko leti tudi do 10 km daleč; gnezditi začne šele, ko je star 5 let; gnezdo je zelo veliko, sestavljeno iz vej in dračja, vsako leto ga dograjuje, zato v premeru lahko meri tudi do dva metra; pogosto v njem gnezdi več rodov orlov, če v okolici ni večjih motenj; je monogamna vrsta, par ostane skupaj celo življenje in se navadno zadržuje v gnezdišču prek celega leta.

Prehrana: ribe, težke do 8 kg; vodne ptice (race, gosi, labodi, galebi, čaplje ipd.), sesalci do velikosti lisice; priložnostno tudi mrhovina.

Razmnoževanje: parjenje poteka od februarja do maja; 1 zarod na leto; samica znese 1-2 beli jajci; izmenoma valita oba partnerja 31-40 dni; mladiči po petih tednih že sami razkosavajo hrano, po desetih tednih pa že poletijo; v gnezdu ostanejo še dva do tri tedne, starša pa zanje skrbita še nadaljnjih štiri do pet tednov; s petim letom popolnoma dorastejo.

Oglašanje: “kri-kri-kri”, “krau-krau”; razburjen globoko “ga ga ga ga”, spominja na oglašanje galeba.


Že veš?

  • Belorepec je v tesnem sorodstvu z ikoničnim ameriškim jezercem oz. beloglavim orlom. V Evraziji belorepec zavzema isto ekološko nišo kot ameriški jezerec v Severni Ameriki.